gan

הבית אליו הגענו במושב גמזו, מתבלט בסביבתו בזכות התכנון המוקפד, הקפדה הגולשת גם אל הגינה. הבית והגינה משלימים זה את זה ומשתלבים יחד בהרמוניה נעימה לעין.