kala

אולמי הקאלה במפרץ חיפה מתחדשים בגנים מעוצבים בהשקעה של 2 מיליון שקלים.

הגנים תוכננו על ידי אדריכל הנוף קובי טל, מטובי האדריכלים בישראל, שעיצב ותיכנן פרוייקטים יוקרתיים

בארץ ובעולם.